БИОГРАФИЈА

 

Слободан Маринковић рођен је 27. јула 1960. године у Краљеву. Дипломирао је на Факултету примењених уметности у Београду 1987. године. Магистарски рад под називом „Токови” рађен у техници мозаика за ГКРО ‘7. јули’ у Трстенику одбрано је 1990. године.

Специјализовао је конзервацију и рестаурацију из области сликарства у Народном музеју у Београду код професора Милорада Медића.

Стручно се усавршавао у Кракову, у атељеу “FURDYNA”, код проф. Јозефа Фурдине (Jozef Furdyn) где је посебно изучавао стару технику сликања на стаклу са запецањем (термичка обрада). Усавршавао се, 2004. године, у Амстердаму (Холандија), у атељеу „Vantetterode Glasobjekten“, Луја Лероја (Louis La Rooy) у области савремених метода фузионисања и ламинирања стакла.

У оквиру „Атељеа Маринковић“ чији је оснивач и власник бави реализацијом дела из области ликовних и примењених уметности, посебно техникама иконографије, фреско сликарства, мозаика, витража и фузије стакла.

Члан је УЛУПУДС-а.

 

Кретање у професионалном раду

  • Завод за заштиту споменика културe, Краљево (1988 – 1989), Сликар за заштиту ликовних вредности
  • Иконографска школа – радионица „Лонгин“, Краљево (1990 – 2010). Оснивач, руководилац и сликар
  • Културна асоцијација „Француска кућа“. Краљево (2002). Суоснивач и ликовни уредник програма
  • ДП „Иидустрија стакла Панчево” (2004 – 2006). Пословно техничкн сарадиик и руководилац програма у области дизајна
  • РСЗ „Атеље Маринковић”, Краљево, Сирча (1996). Оснивач и руководилац
  • Од 2007. године ради на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, у звању доцента; 2012. године изабран је у звање ванредног професора.